Aktualnie jesteś tutaj Strona główna
Aktualności
Mały poradnik podatnika
Data dodania: 2011-05-06 1. Masz obowiązek zainstalowania kasy fiskalnej, jeżeli prowadzisz sprzedaż towarów lub usług, w tym w zakresie handlu i gastronomii, na rzecz osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej oraz osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w formie indywidualnych gospodarstw rolnych.

 2. Sprawdź terminy ufiskalnienia kasy. Zalecamy zakup kasy miesiąc wcześniej, aby poznać kasę i uniknąć błędów rejestracji po ufiskalnieniu. 3. Ufiskalnienie bywa operacją stresująca. Zalecamy przeprowadzenie tej operacji nieco wcześniej. Pozwoli to także na uniknięcie kosztownych pomyłek, gdy przyjdzie czas rozliczanie się urzędem skarbowym. 4. Uwaga!!! Przed terminem ufiskalnienia kasy napisz do U.S. oświadczenie dotyczące ilości kas i miejsc ich instalacji (adresy). Pamiętaj, że przy większej ilości kas możesz rozłożyć to na raty (1/5 kas miesięcznie w zaokrągleniu w górę do liczb całkowitych).

 5. O zakupie kasy rezerwowej decydujesz Sam.
- w przypadku awarii kasy i braku kasy rezerwowej nie można prowadzić sprzedaży towarów,
- w przypadku czasowego braku zasilania 220V rozwiązaniem jest kasa bateryjna lub zasilacz awaryjny "ARES Cash".

 6. Jeżeli chcesz skorzystać z odpisu (50% wartości netto kasy, lecz nie więcej niż 2500 zł.) musisz:
- być właścicielem kasy (nie skorzysta z ulgi podatnik nabywający kasę
w drodze leasingu, dzierżawy, użyczenia lub odkupienia od firmy nie upoważnionej do sprzedaży kas),
- posiadać dowód zapłaty całej należności,
- posiadać kasę z homologacją Ministerstwa Finansów ważną w momencie zakupu kas,
- przed rozpoczęciem ewidencjonowania zgłosić oświadczenie o ilości
i miejscach instalacji kas (patrz pkt 3),
- w ciągu 7 dni od ufiskalnienia powiadomić U.S. o ufiskalnieniu kasy (patrz pkt 4).
- użytkować kasy zgodnie z przepisami.

 7. Jeżeli używasz kas niezgodnie z obowiązującymi przepisami, pamiętaj,
że grozi Ci:
- utrata prawa do odliczenia 50% wartości kasy,
- utrata prawa do odliczania od podatku należnego 30% podatku naliczonego przy nabywaniu towarów I usług,
- grzywna do 180 stawek dziennych. Ustalając stawkę dzienną, sąd bierze pod uwagę dochody sprawcy, jego warunki osobiste, rodzinne, stosunki majątkowe i możliwości zarobkowe; stawka dzienna nie może być niższa od 1/30 części najniższego miesięcznego wynagrodzenia w czasie orzekania w pierwszej instancji, ani też przekraczać jej czterystukrotności.

 8. Jeżeli zaprzestajesz użytkowania kasy w okresie do 3 lat (z powodu likwidacji firmy, kradzieży kasy, zniszczenia kasy itp.) masz obowiązek zwrócić odpis.

 9. Prowadząc sprzedaż przy pomocy kasy fiskalnej sprzedający masz obowiązek:
- wydać oryginał paragonu kupującemu,
- na koniec dnia sprzedaży wykonać raport dobowy fiskalny (nie później niż przed rozpoczęciem sprzedaży następnego dnia
- na koniec miesiąca wykonać raport fiskalny za okres miesięczny
- zlecać serwisowi co 12 miesięcy wykonanie przeglądu technicznego kasy (grozi zwrotem odliczenia 50% wartości kasy)
- przechowywać w odpowiednich warunkach raporty i kopie paragonów (przez okres 5 lat od zakończenia roku podatkowego).

 10. Paragon powinien zawierać: nazwisko (nazwę) podatnika, adres punktu sprzedaży, numer identyfikacji podatkowej, nazwy sprzedawanych towarów i usług, ceny jednostkowe towarów i usług, wartość sprzedaży, stawki podatku, kwotę należności.

 11. Jeżeli klient rezygnuje z zakupu to przed zakończeniem sprzedaży, czyli naciśnięciem klawisza GOTÓWKA (CZEK, KREDYT) możesz wycofać wybraną pozycję lub anulować cały paragon (STORNO).