Aktualnie jesteś tutaj Oprogramowanie Insert Pozostałe programy Analityk

Analityk

Kod produktu: 942

Analityk

Producent:

InsERT


Dostępność:

Tak


Wysyłka:

W ciagu 24h


Koszt dostawy:

20.00 zł


cena netto: 800.00 zł
cena brutto: 984.00 zł
szt.

Opis produktu

Analityk system wspomagający i analizujący dane z InsERT


Analityk to prosty w obsłudze program, wspierający właścicieli małych firm, kierowników oraz menadżerów w procesie podejmowania kluczowych decyzji. Wspomaga realizacje wszystkich działań składających się na efektywne zarządzanie małym przedsiębiorstwem. Doskonale integruje obszary organizowania, planowania i kontroli, by w oparciu o uzyskane dane dokonać rzetelnej analizy i wspomóc podjęcie decyzji przez kadrę zarządzającą. Analityk realizując zadania, wykorzystuje dane, które zostały zgromadzone w zasobach innych systemów InsERT GT. Integrując się z Subiektem GT, Rewizorem GT oraz z pozostałymi wersjami tych programów, dokonuje w oparciu o ich dane analiz, stanowiących podstawę każdej decyzji. Uzyskane wyniki przeprowadzone na drodze analiz, prezentowane są w arkuszu kalkulacyjnym Microsoft Excel, dzięki temu efekty pracy Analityka można przedstawić za pomocą wykresu lub tabeli. Użytkownik może wykorzystać uzyskane dane do stworzenia indywidualnych zestawień, które pozwolą dokonać wizualizacji ewentualnych zdarzeń mogących zaistnieć w otaczającej rzeczywistości gospodarczej danego przedsiębiorstwa. Analityk należy do grupy programów, które spełniają restrykcyjne wymogi techniczne oraz gwarantuje niezawodne współdziałanie z systemem operacyjnym Windows XP. Tak wysoce wydajne parametry pracy, pozwoliły przyznać Analitykowi certyfikat Designed for Windows XP. W ten sposób, system Analityk stał się drugą polską aplikacją, która została odznaczona przez Microsoft. System posiada budowę trójmodułową, z których pierwszy o nazwie Hurtowania przechowuje dane pochodzące z pozostałych programów InsERT GT. Moduł ten pozwala użytkownikowi administrować zgromadzonymi danymi w poszczególnych hurtowniach. Analityk to drugi moduł, który dokonuje pogrupowania pobranych danych według odpowiednich obszarów. Użytkownik może umieścić dane zgodnie z ich przeznaczeniem np. w sprzedaży, zakupach czy magazynach. Funkcje pomocniczą pełni moduł administracyjny, który jest odpowiedzialny za zmienne charakteryzujące sposób pracy z systemem. Użytkownik dokonując weryfikacji danych może wykorzystać funkcję filtrowania, zmienne statystyczne czy posortować tabele według własnych kryteriów. Uzyskane zestawienia mają charakter wielowymiarowy, pozwalając dokonywać złożonych porównań efektów prowadzonej działalności.