Aktualnie jesteś tutaj Oprogramowanie Insoft PC-POS PC-POS 3

PC-POS 3

Kod produktu: 1019

PC-POS 3

Producent:

Insoft


Dostępność:

Zapytaj


Koszt dostawy:

20.00 zł


Zapytaj o cenę

Opis produktu
    PC-POS 3 to program przeznaczony dla  obsługi zinformatyzowanych stanowisk kasowych współpracujących z urządzeniami wspierającymi proces sprzedaży. Doskonale integruje się z wieloma modelami drukarek fiskalnych, wagami sklepowymi oraz czytnikami kodów kreskowych. System o prostej i przyjaznej funkcjonalności wyróżniają rozbudowane możliwości jego zastosowania, zgodnie z potrzebami zarządzających placówkami handlowymi. PC-POS 3 należy do uniwersalnych systemów kasowych, szybko dostosowujących swą funkcjonalność do specyfiki miejsc handlowych. Program funkcjonuje w środowisku DOS wykorzystując  każdą sieciową platformę Windows 9x/NT, Novell oraz Lantastic. System potrafi niezawodnie obsługiwać 99 stanowisk kasowych, oferując także możliwość współpracy z samodzielnie działającą kasą. PC-POS 3 efektywnie zarządza informacjami mogącymi scharakteryzować, aż 65000 towarów. Dostęp do poszczególnych pozycji towarowych jest bardzo prosty i pozwala błyskawicznie odszukać wybrane produkty. Proces postępowania odpowiedzialny za właściwe wprowadzenie danych o towarach, a następnie ich przetwarzanie i udostępnianie jest nieskomplikowany, nawet dla początkujących użytkowników, gdyż cała koncepcja systemu oparta jest o intuicyjny sposób wykonywanych czynności. PC-POS 3 sprawnie obsługuje opakowania oraz tandemy wiążące produkt wraz z jego opakowaniem. System posiada bogato wyposażone funkcje odpowiedzialne za rozliczenia wielu złożonych operacji. Za jego pośrednictwem użytkownik może prowadzić obsługę rabatową oraz dokonywać wielu rozliczeń typowych dla operacji kart kredytowych, bonów oraz czeków. PC-POS 3 jednocześnie umożliwia otwarcie wielu paragonów, prowadzi także rozbudowaną rejestrację wszystkich paragonów, które zostały wystawione. Bogate archiwum gromadzące informacje o zrealizowanych paragonach nie stanowi ograniczenia dyktowanego przez pojemność dysku kasowego. Użytkownik wykorzystując możliwość zdalnej współpracy z programem, może zaprogramować sposób prezentowania raportów obrazujących wszystkie obszary funkcjonowania placówki handlowej. Sposób zaprogramowania poszczególnych zadań zapewnia dużą swobodę w zakresie pory generowania raportów. Współpraca z PC-POS 3 zapewnia użytkującym wysoki stopień pewności co do bezpieczeństwa przesyłanych danych. Także podczas braku połączenia z siecią, system nie jest narażony na utratę parametrów odpowiedzialnych za bezpieczną pracę.